ELS

Nový revolučný systém
pre evidenciu lesných škôlok

 1. Evidencia skladových zásob semenného materiálu, sadbového materiálu a častí rastlín

 2. Grafická evidencia jednotlivých škôlok v ľubovoľnom období priamo v systéme

 3. Rýchla inventúra škôlky, evidencia viacerých škôlok/​skladov

 4. Tvorba prehľadov a tlačových výstupov (sprievodné listy)

 5. Automatická tvorba podkladov pre hlásenie povereným orgánom

 6. Možnosť prepojenia s ďalšími modulmi systému SEIWIN

Novovytvorený modul informačného systému SEIWIN pre evidenciu lesných škôlok vznikol v spolupráci s legendou českého škôlkarstva Ing. Stanislavom Klečkom. Funguje aj samostatne bez prepojenia s celým IS SEIWIN a je vhodný pre lesné škôlky všetkých veľkostí.

S pomocou modulu ELS jednoducho zaznamenáte všetko potrebné v celom priebehu škôlkarskej výroby a máte kompletný prehľad o stavu škôlky, vrátane praktického grafického znázornenia.

Cenník

1 používateľ

39 € / mesiac

Kúpiť

2 používatelia

69 € / mesiac

Kúpiť

3 a viac užívateľov
alebo
Užívatelia SEIWIN

Cena dohodou

Kontaktujte nás

Demoverzia

Vyskúšajte si, ako ELS funguje na 30 dní zadarmo

Vyskúšať
 • Ceny sú uvedené bez DPH.
 • Máte otázky k používaniu ELS? Naša používateľská podpora formou HELPDESKu je pripravená pre Vás.
 • Potrebujete mať kedykoľvek prístup k Vaším údajom v ELS? Cloudové riešenie SEIWIN Cloud umožňuje prístup 24 hodín denne.
 • Je pre Vás dôležité aby bol používaný systém v súlade s aktuálnymi zákonmi a vyhláškami? S ELS sa nemusíte starať o legislatívu, tú sledujeme a zapracovávame za Vás.
 • Potrebujete rozšíriť funkčnosť systému? Vďaka možnosti prepojenia s ďalšími modulmi IS SEIWIN, môžete ELS rozšíriť podľa potrieb, napríklad o fakturáciu alebo skladové hospodárstvo.
 • Máte obavu z možnej straty svojich dát? SEIWIN Cloud Vám zaistí zálohovanie a bezpečnosť všetkých vašich informácií.

Referencie

“ELS nám výrazně usnadnil nutné administrativní operace, umožnil sledovat stav sazenic na skladě v reálném čase, ale především zásadně omezil chybovost při vystavování průvodních listů vlastníkům lesa. Po nasazení v provozu LŠ nám navíc odpadla ruční evidence původů semenného materiálu na konkrétních plochách včetně nutnosti její opakované aktualizace v čase. Velice jsme rovněž ocenili intuitivní práci s modulem.”

Ing. Tereza Miličková