Ako funguje ELS

Nový revolučný systém
pre evidenciu lesných škôlok

Zaujíma Vás, ako funguje náš systém?

Pozrite si inštruktážne video, ako Vám ELS dokáže efektívne pomôcť s evidenciou lesných škôlok.

 • Úvodné nastavenie
 • Grafická evidencia
 • Potvrdenie o pôvode
 • Inventúra škôlky
 • Naskladnenie osiva
 • Výsev
 • Škôlkovanie
 • Postaršenie/​Podrezanie
 • Vybratie sadeníc
 • Priamy výdaj zo škôlky (PL)
 • Stav skladu
 • Stav škôlky
 • Hlásenie povereným orgánom

Novovytvorený modul informačného systému SEIWIN pre evidenciu lesných škôlok vznikol v spolupráci s legendou českého škôlkarstva Ing. Stanislavom Klečkom. Funguje aj samostatne bez prepojenia s celým IS SEIWIN a je vhodný pre lesné škôlky všetkých veľkostí.